VA-Gyltåsen

Vann og avløpsledninger til ca. 140 hytter i eksisterende hyttefelt. Lednings dimensjoner fra 32-110 mm der alle hytter er løst med trykkavløp. Hovedledningen ligger i hovedsak i eksisterende veier og stikkledninger med hyttepumpestasjoner blir anlagt på hver hyttetomt.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Glosliveien, Drøbak

Oppdragsgiver: Gyltåsen Vann- og Avløpslag BA

Byggetid: 18 måneder

Kontraktsum: 30 millioner

VA-hyttefelt