Tomter stasjon

Rehabilitering av Tomter stasjon med riving av eksisterende plattformer, spor, KJL og signal. Ombygging av stasjon med 2 nye plattformer, utskifting av undergrunn og forsterkning av undergrunn, bygging av nye spor, KL-anlegg og signal. Bygging av nytt teknisk bygg og oppfylling av ravinedaler.

 

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Stasjonsveien, Hobøl

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: 6 mnd.

Kontraktsum: ca 42 mill eks mva

Infrastruktur