Kråkstad stasjon

Rehabilitering av Kråkstad stasjon med riving av eksisterende plattformer, spor, KJL og signal. Ombygging av stasjon med 2 nye plattformer, utskifting av undergrunn og forsterkning av undergrunn, bygging av nye spor, KL-anlegg og signal. Bygging av nytt teknisk bygg.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Stasjonsveien, 1408 Kråkstad

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: ca 6 mnd

Kontraktsum: ca 43 mill eks mva

Infrastruktur