Granattunet

Bygging av vei, vann og avløp til 26 boliger., grunnarbeid for boligene med tilsvarende utomhusarealer.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Begby, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: November 2013 - April 2014

Kontraktsum: 5.8 millioner

Boligfelt