Vestby ungdomskole

Grunn- og utomhus arbeider for ny skole. Masse flytting og opparbeidelse av tomt for ny skole. Fremføring av vann og avløpsledninger , samt grunnarbeid for skolebygg. Utomhus arbeide i form av ny skolegård og uteområde.

Arbeidsområder: Utomhusanlegg

Anleggets adresse: Vestby, Sole

Oppdragsgiver: NCC Construction, Vestby kommune

Byggetid: 2014-2015

Kontraktsum: ca. 10 millioner

Utomhusanlegg