VA-Svalerødkilen

VA-anlegg for vann og spillvann til hytteområdene på Mørvikodden og Håkevika. Omfatter grøftearbeider på land, sjøledninger, styrt boring i løsmasser og fjell. Montering av pumpestasjoner inngår.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Svalerødkilen - Mørvikodden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: Febr. - juni 2014

Kontraktsum: 3,4 millioner

VA-anlegg