Øyen Nordre II

Bygging av vei, vann og avløp til eneboliger og rekkehus på til sammen 29 boenheter. Videre inngår grunnarbeid og utomhusarealer for boligene.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Tomter, Hobøl

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: Januar 2014 - Juni 2014

Kontraktsum: 5,7 millioner

Boligfelt