Østfoldbanen Østre Linje

Jernbaneverket skal etablere en ERTMS erfaringsstrekning på Østfoldbanen Østre linje (ØØL). European Rail Traffic Management System, ERTMS, er et nytt signalsystem for jernbaner i Europa.

Grimsrud har fått general-entreprise med ombygging av Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen stasjoner som forutsettes gjennomført i forkant av etableringen av ERTMS erfaringsstrekning.

Stasjonene vil etter ombygging ha to gjennomgående spor (3 på Mysen)med tilhørende plattformer og sidespor. Plattformene blir liggende på hver sin side av sporene og ferdsel mellom plattformene vil skje via planovergangen. Det bygges nye plattformer som oppfyller dagen krav til høyde og lengde. Tilgjengeligheten til togene vil bli vesentlig bedre.

Plattformenes lengde er 220 meter ved hvert spor og har en fri bredde på 3 meter.

Ved Askim stasjon skal det i tillegg bygges undergang for publikum med trappehus og heis.

Alle grunnarbeider med utskifting og forsterkning under bygging inngår. På hver stasjon skal det bygges nye tekniske bygg. Alle kontaktledninger, med master og åk skal byttes ut. Det blir delvis ombygging av signal, sikringsanlegg, teleanlegg og strømforskyvning.

Kontraktsum er ca 280 millioner.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Askim, Østfold

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: Februar 2014 til februar 2015

Kontraktsum: 280 millioner

Infrastruktur