Handelsbygg Skiptvet

Grimsrud har grunn- og utomhusarbeider for 2 butikkbygg. Vi skal rive 2 eksisterende bygg, utføre sprengningsarbeid, opparbeidelse av tomt med omlegging av bekk og lage parkeringsplasser.

 

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Storveien 11, Skiptvet

Oppdragsgiver: Handelsbygg as

Byggetid: 10 måneder

Kontraktsum: Ca. 4 millioner

Bygg