VA Stare

Ny gata för 3 tomter inklusive va. Nytt va för 9 befintliga fastigheter. Arbetet bedrivs nära den trafiktäta vägen 176, vilket medför att hänsyn måste visas för trafik. Markförhållandena är allt från berg till lera. Inkopplingen av va sker 35 cm under havsnivån.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Skärsbygdsvägen Strömstad

Oppdragsgiver: Strömstads kommun

Byggetid: 120201-120615

Kontraktsum: 2 979 550 kr

VA-anlegg