VA Rønning vei

Sanering av VA nett i eksisterende boområde. Bygging av nytt nett i ca 400 meters lengde, 150/160 vl, 250 spv, 400ov. Treaseen ligger i veier, gater og private hager. Deler av strekningen går inntil trafikkert RV 109 mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Rønningvei, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2011-2012

Kontraktsum: 3,5 millioner

VA-anlegg