VA-Guldbergsiden

Sannering av eksisterende overvann- og spillvannsledninger. Det blir lagt nye separate overvann- og spillvannsledninger, samt nye vannledninger.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 7 mnd.

Kontraktsum: 7,3 millioner

VA-anlegg