VA-Glombo

Sanering av 1300 meter med vann- og avløpsledninger i hovedsak fjellgrøfter. Ledningsdimensjon 160 mm vannledning, 160 mm i spillvannsledning, 200 mm overvannsledning. Graving av åpen steinsatt overvannskanal til Glomma. Rehabilitering og istandsettelse av veier, stikkledninger for vann, spillvann og overvann.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Glombo, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2012-2013

Kontraktsum: 20 000 000,-

VA-anlegg