VA-Damveien

Sanering av 2600 meter vann- og avløpsanlegg. Ledningsdimensjon 110-265 mm vannledning, 160-200 mm spillvannsledning og 200-1200 mm overvannsledning. Grøfter i løsmasse og fjell. Rehabilitering og istandsettelse av riksvei og kommunale veier. Stikkledninger for vann, spillvann og overvann.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Damveien, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2012

Kontraktsum: 25 500 000,-

VA-anlegg