VA Alfheim – Hjortsberg

Det skal legges 1340 meter vann- og avløpsledning, 450 meter i gatene Alfheimveien og Hjortefaret og 890 meter i utmark/ hager. 2 kumsett i BRA veien , samt stikkledninger.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Hjortsberg, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: Nov.2013 - mai.2014

Kontraktsum: 6,1 millioner

VA-anlegg