Treskjæråsen

Bygging av vei, vann og avløpsanlegg. Legging av 160 mm vannledning, 160 mm spillvannsledning og 200 mm overvannsledning med levering og montering av pumpestasjon på avløp. Anlegget bygges med kommunal standard for overtagelse av Fredrikstad kommune. Anlegget bygges for å betjene fremtidige leiligheter i et antall av ca. 100 stykker.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Langøyaveien, Kråkerøy

Oppdragsgiver: Kniplefjellet Eiendom AS

Byggetid: Sep. 2013 - Jan. 2014

Kontraktsum: 8.8 millioner eks. mva

VA-anlegg