Tångebacken-Tegelstrand

Utbyggnad av VA-ledningar Tångebacken-Tegelstrand.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Tanum

Oppdragsgiver: Tanums kommun

Byggetid: 20120901-20130531

Kontraktsum: 4 393 650 sek

VA-anlegg