Stortorvet i Fredrikstad

Oppbygging av 3200 m2 torg med beleggningsstein i granitt. Fortausarealer med gatevarme.
Fonteneanlegg med 50 dyser. Planbygd tredekker og grøntområder.
VA bestående av 270 meter hovedgrøfter og 230 meter stikkledninger, dimensjoner 110 – 1200 mm.

Arbeidsområder: Utomhusanlegg

Anleggets adresse: Stortorvet, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 12 mnd

Kontraktsum: 17 millioner

Utomhusanlegg