Søndre Almvika

Privat VA-anlegg for 5 hytter.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Skjelsbusundet, Hvaler

Oppdragsgiver: Privat andelslag

Byggetid: 3 mnd

Kontraktsum: 620 000,-

Kystmiljø