Sjöviken, Hamburgö

Utbyggnad av Va-ledningar ca 3400 m inkl. 3 st avloppspumpstationer.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Hamburgö, Tanum

Oppdragsgiver: Tanums kommun

Byggetid: September 2013-November 2014

Kontraktsum: 14 890 200 sek

VA-anlegg