Röds Kyrkogård

Omfattande ombyggnad av befintlig kyrkogårdsdel vid Röds kapell i Fiskebäckskil. Nya gravdräneringar samt spill och dagvattenledningar. Nya betongfickor för material, av L-stöd. Till våren kommer det att utföras en ny minneslund med vattenspel och murar av granit.

Arbeidsområder: Spesielle anleggsarbeider

Anleggets adresse: Röds Kyrkogård Fiskebäckskil

Oppdragsgiver: Svenska Kyrkan

Byggetid: Juni 2012-Mars 2013

Kontraktsum: 2 100 000 sek

Spesielle anleggsarbeider