Remmen kompetansesenter

Grunnarbeid for kontorbygg med grunnflate ca. 750 m2.
Sprengning for kjeller, tilbakefylling, grunnmur og utomhusarbeider i form av parkeringsplasser, plener og grøftområde.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Høyskolen i Østfold, Remmen. Halden

Oppdragsgiver: Veidekke AS

Byggetid: 12 mnd

Kontraktsum: 3,6 millioner

Bygg