Råde stasjon

Bygging av nye plattformer for 2 spor inne på stasjonsområdet. Ny underbygning for ett spor. Legging av 10 km med kabelrør. Omlegging av kommunens VA nett samt bygging av midlertidige og nye parkeringsplasser for biler. Nedsetting av 13 fundamenter for KL master. Det er generelt dårlige grunnforhold i området: Spuntarbeider, stålkjernepeling og bruk av lette masser (7500 m3 skumglass) som kompensert fundamentering er inkludert i prosjektet.

Arbeidsområder: Infrastruktur

Anleggets adresse: Stasjonsveien, Råde

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Byggetid: 14 mnd

Kontraktsum: 76 millioner

Infrastruktur