Pepperstad Felt D

Totalentreprise som omfatter prosjektering og opparbeidelse av vei, vann og avløpsanlegg for eneboliger og rekkehusleiligheter. I kontrakten inngår også grunnarbeid for boligene med noe utomhusarbeider.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Pepperstad

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: 2009-2013

Kontraktsum: ca. 6 millioner

VA-anlegg