Pepperstad Felt D

Bygging av nytt boligfelt for ca. 40 boenheter fordelt på eneboliger og rekkehus. Komplett infrastruktur med vei, vann, avløp og kabelanlegg. Nye overføringsledninger. Åpent overvannsbasseng for fordrøyning av overvann. Se reguleringsplan

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Pepperstad, Vestby

Oppdragsgiver: Pepperstad skog Felt D AS

Byggetid: 2009-2013

Kontraktsum: 6 millioner

Boligfelt