Ostron Kläckeri

Vid Ekenäs på Syd Koster har vi gjort markarbetet för Ostronkläckeriet.
Bygget är på 1000 m2 och är nu färdigt.

Huvudentreprenören är Tommy Byggare och beställare är Ostrea Sverige AB
En del sjöbodar fick flyttas.

Arbeidsområder: Industriområden

Anleggets adresse: Syd Koster

Oppdragsgiver: Ostrea Sverige AB

Industriområden