KV Skepparen

Iordningsställande för ett nytt kvarter. Bergsprängning, utlastning, pålning, spontning och återställning

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Norra Bergsgatan , Strömstad

Oppdragsgiver: NCC

Byggetid: Sommaren -10 till Sommaren -12

Kontraktsum: 6,2 miljoner

Boligfelt