Kompetansesenter Remmen

Bygging av adkomstvei, samt parkeringsplass for 100 biler til nytt kompetansesenter på Remmen. I tillegg skal det bygges vann- og avløpsanlegg inkludert fordrøyningsanlegg for overvann.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Remmen, Halden

Oppdragsgiver: Halden Utvikling AS

Byggetid: 1. september til 31. desember 2012

Kontraktsum: 5,4 millioner

VA-anlegg