Johan Hermann Wesselvei, Pepperstad skog

Bygging av samlevei, vann – og avløpsledninger for tilstøtende boligfelter.. Samleveiens lengde ca 1 km med kryssløsning for fylkesvei. I veien legges 225mm vannledning, 16omm spillvannsledning og diverse overvannsledninger opp til 400mm. Langs veien bygges separat gang og sykkelvei.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Johan Hermann Wesselvei, Vestby

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: 5 mnd

Kontraktsum: 11,5 millioner

VA-anlegg