Hovedvannledning Vansjø

Vi legger 3100 meter lang Ø800mm vannledning fra Vansjø vannverk til Årvoll i Rygge.

Ledningen leveres anlegget i 18 m lengder (drøyt 2 tonn pr. lengde), og speilsveises og påsettes belastningslodd før den fløtes ut i Vansjø. Loddene veier ca. 1,5 tonn og monteres med ca 5m senteravstand. Ledningen vil være flytende frem til hele rørlengden er ferdig produsert, og deretter senkes. Røret skal delvis ligge på bunnen og delvis i gravd grøft i sjøbunnen.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Vansjø, Rygge

Oppdragsgiver: Movar

Byggetid: 1 år

Kontraktsum: 22,5 millioner

Kystmiljø