VA-Holtefjellet Syd

Privat VA-anlegg for hytter ved Holtekilen på Kirkøy. Inkludert sjøledninger, langhulls-borrhull i fjell, fellesanlegg på land, og stikkledninger fran til den enkelte hytte, komplett anlegg til hyttevegg. Anlegget består av ca. 900m land- og sjøledninger samt leveranse av minipumpestasjoner til de 17 hyttene. Anlegget blir bygget som helårsanlegg, og preisolerte ledninger med varmekabler er benyttet ved behov.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Kirkøy, Hvaler kommune

Oppdragsgiver: Andelslag Holtefeltet Syd

Byggetid: 2012

Kontraktsum: 2,5 millioner

Kystmiljø