Gunnar Nilsensgate m. fl

Grimsrud skal etablere kulvert i Bryggeriveien, fra O.P. Pettersensgate til Gunnar Nilsensgate. Kulverten skal tilkobles eksisterende kulvert i Nygaardsgate. Dekket på strekket skal oppgraderes til tilsvarende det som ligger i gågata. Videre skal det i Bryggeriveien saneres VA videre til Danielsen Leegardsgate samt i Gunnar Nilsensgate fra Bryggeriveien til St. Croixgt. I Arne Stangebygate skal også VA-anlegget saneres, her skal også dekket oppgraderes.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Gunnar Nilsensgate, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: August 2013 - November 2014

Kontraktsum: 32.7 millioner

VA-anlegg