Gangbro i tre/betong/granitt

Vi har bygget en forlengelse av gang- og sykkelveien i tre og granitt, samt en trebrygge som står på pæler. Denne veien er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Arbeidsområder: KystmiljøSpesielle anleggsarbeider

Anleggets adresse: Gamlebyen Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 5 uker

Kontraktsum: 1,5 millioner

Kystmiljø