Gågata kulvert, Fredrikstad

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2005-2006

Kontraktsum: 32.000.000,-

VA-anlegg