Fergeleier Lisleby og Sellebak

Reetablering av fergeleier for ny fergedrift mellom Lisleby og Sellebak. Peling for ferge og pontong i e3lva, samt sekringav kaifront og gangbane. Inkl. også grøntarealer. Ved Lisleby-siden ble det bygget forankringskloss i betong for flytepontong og landgang.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Lisleby

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2 mnd

Kontraktsum: 1.5 millioner

Kystmiljø