Fergeleie Sentrum

Bygging av nytt fergeleie i sentrum Fredrikstad, ved gangbro over elva.
Trekonstruksjon på pelet fundamentering. Også pele-grupper for innfestning av flytepontong og anligg for ferge. Produsert og montert spesielt “Fredrikstad-rekkverk”.

Arbeidsområder: Kystmiljø

Anleggets adresse: Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 1 mnd

Kontraktsum: 0.5 millioner

Kystmiljø