Con-Form utbyggnad

Losshållning ca 2000 fm3 berg. Markarbeten för en ny lastningshall för prefabricerade betongväggar. Uppgrusning av utv ytor och mottagning av fyllnadsmassor.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: Norra Båleröd 1, 452 94 Strömstad

Oppdragsgiver: Skanska bygg

Byggetid: 5 mån

Kontraktsum: 1 900 000 sek

Bygg