Boviken Etapp 2

Utbyggnad av vatten-och avloppsledningar för ca 39 fastigheter inkl. två avloppspumpstationer.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Hamburgö, Tanum

Oppdragsgiver: Ödegårdens Samfällighetsförening

Byggetid: November 2013- juni 2014

Kontraktsum: 4 700 000 sek

VA-anlegg