VA/Fjernvarme Bjarne Aas gate

Dette er et felles prosjekt for Fredrikstad kommune og Fredrikstad fjernvarmeselskap AS(FFAS). Eksisterende va anlegg i Bjarne Aas gate, Cicignon gate og Ridehus gate skal skiftes ut med nye rør . Det skal til sammen skiftes ut 560m med hovedledninger og stikkledninger til boliger på samme strekning.

På samme strekning skal det også etableres nye fjernvarmeledninger med stikkledninger inne til boligene. Gatene skal gjenoppbygges og asfalteres.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Ridehusgata, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad komm. og Fredrikstad fjernvarmeselskap AS(FFAS)

Byggetid: Mars 2012, ferdig 1 sept. 2012

Kontraktsum: 7.4 millioner

VA-anlegg