Værstetorget

Sprengning- og masseflyttingsarbeider for byggegrop til nytt bygg Værstetorget. Omfatter også omlegging av eksisterende infrastrukturanlegg på tomten og fremføring av ny stikkledning for vann, avløp, el tele og fjernvarme.

Arbeidsområder: Bygg

Anleggets adresse: 1671 Kråkerøy, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Værste A/S

Byggetid: Høst 2013

Kontraktsum: ca. 2,5 millioner

Bygg