VA-Sperling

Arbeidene omfatter nytt VA-nett i eksisterene boligfelt. Ny hoved og stikkledninger til 55 eneboliger. Nytt kabelanlegg og opprusting av eksisterende veger og med ny asfalt. Totallengde hovedledning er ca 1000 meter.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 12.5 millioner

VA-anlegg