VA-Mørvika

Entreprenør Leif Grimsrud AS skal legge nytt vann- og avløpsanlegg for 100 eksisterende hytter, samt tilrettelegge vann- og avløp for 30 nye hytter.
Totalprosjekt med komplett leveranse av pumpestasjoner, sjøledninger, trykkforsterker og ledningsnett på land.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Halden

Oppdragsgiver: Mørvika Hytteforening

Byggetid: 2012-2014

Kontraktsum: 23 millioner

VA-hyttefelt