VA-Lensmannssvingen

Sannering av eksisterende felles overvann og spillvannsledning. Det er anlagt nye separate overvann- og spillvannsledninger, samt ny vannledning. Deler av grøftetrassen var i fjell og totallengden på trassen er  300 meter.

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Lensmannsvingen, Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 2010

Kontraktsum: 1.6 millioner

VA-anlegg