VA-Halden Havnevei

Bygging av ny infrastruktur: vann, avløp, fjernvarme og strøm langs ny Havnevei fra Tyska til Mølen. Kryssing av Tista utføres ved styrt boring under elven. Det er generelt dårlige grunnforhold i området. Alle groper for pumpestasjon etc. skal spuntes. Det er også områder som må masseutskiftes med lette masser (skumglass).

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Halden

Oppdragsgiver: Halden kommune

Byggetid: 7 mnd

Kontraktsum: 11.7 millioner

VA-anlegg