VA-Grimsøya Nord

Vann- og avløpsanlegg for eksisterende hyttefelt på Grimsøya Nord. 20 hytter inngår i prosjektet. Enkelte hytter får egen pumpestasjon, mens andre løses med gravitasjonsledninger (selvfall). Grøftene anlegges i en kombinasjon med grunne grøfter (med isolasjon og varmekabler på rørene), og frostfrie grøfter.

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Grimsøya

Oppdragsgiver: Nordre Grimsøya Vann- og avløpslag

Byggetid: 4 mnd

Kontraktsum: 3.2 millioner

VA-hyttefelt