Tange, Sarpsborg kommune

Vann- og avløpsanlegg for weksisterende hyttefelt på Tangen. 34 hytter inngår i prosjektet. Alle hytter får installert pumpeanlegg for avløp. Deler av anlegget er planlagt som sjøledninger. Grøftene anlegges grundt med isolasjon og varmekabler på stikkledninger. Totalt lengde på grøft er ca. 2500 meter. Se oversiktsplan .

Arbeidsområder: VA-hyttefelt

Anleggets adresse: Tangekilen, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Tange vannlag

Byggetid: 2010 - 2011

Kontraktsum: 5.3 millioner

VA-hyttefelt