Svinesundparken, Halden

Leif Grimsrud AS har hatt totalentreprise med prosjekteringsansvar og utførelse av anlegget. Opparbeidelse av ca. 200 mål, handel og indrustriområde. Arbeidene omfatter i tillegg ca. 1700 meter vann- og avløpsnett og  ca. 1200 meter veianlegg.

Arbeidsområder: Industriområder

Anleggets adresse: Svinesundparken, Berg i Østfold

Oppdragsgiver: Fredriksten utvikling AS

Byggetid: 2003-2009

Kontraktsum: 30 millioner

Industriområder