Stensvik-Höjden

Projektering, Komplett VVA, Vägar,Fördröjningsmagasin, Gatubelysning.

 

Arbeidsområder: VA-anlegg

Anleggets adresse: Stensviksvägen, Strömstad

Oppdragsgiver: Kungbäck fastigheter AB

Kontraktsum: 3 890 000 sek

VA-anlegg