Søndre Moer, Ås kommune

Bygging av infrastruktur og grunnarbeider for tomter i felt med  ca. 30 boenheter fordelt på rekkehus og eneboligtomter.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Dr. Søndringsvei

Oppdragsgiver: Block Watne

Byggetid: 2008 - 2010

Kontraktsum: 3,5 millioner

Boligfelt