Smedstad Vest,Tristilsvingen

Opparbeidelse av vei- vann og avløpsanlegg for boligfelt med 15 rekkehusleiligheter. Grunn og utomhusarbeider for tomtene inngår også i kontrakten.

Arbeidsområder: Boligfelt

Anleggets adresse: Smestad Tristilsvingen, Rælingen

Oppdragsgiver: Bo klokt As

Byggetid: 8 mnd

Kontraktsum: 4,5 millioner

Boligfelt